Εγγραφές στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2018-2019

Εγγραφές  στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2018-2019

Αγαπητοί γονείς,
Στην Πρώτη (Α΄) Τάξη γράφονται παιδιά, που γεννήθηκαν από την 1ηΙανουαρίου 2012 μέχρι και την 31ηΔεκεμβρίου 2012.

Για την εγγραφή των παιδιών στην Α΄ τάξη κατά το σχολικό έτος 2018-2019 απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Συμπληρωμένη έντυπη αίτηση εγγραφής (από τη Δ/νση του σχολείου)
  2. Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας ( φωτοτυπία της πρώτης σελίδας και της σελίδας των εμβολίων)
  3. Ατομικό Δελτίο Υγείας (Α.Δ.Υ.Μ.)– (Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ είναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι-από τη Δ/νση του σχολείου)

Με την ευκαιρία, επισημαίνουμε στους γονείς ότι, κατά το επόμενο σχολικό έτος, 2018-19, έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν, συμπληρωμένο, το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.):

  • Οι μαθητές που θα φοιτήσουν στη Δ΄ τάξη του Δημοτικού και
  • Οι μαθητές που πρόκειται να φοιτήσουν στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου, οι οποίοι θα πρέπει να προμηθευτούν το έντυπο Α.Δ.Υ.Μ. από το Δημοτικό Σχολείο, κατά την αποφοίτησή τους.
  1. Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της «Βεβαίωσης Παρακολούθησης», η οποία διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Ν/γείο στο Δημοτικό (15 Ιουνίου 2018), το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα/κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο Δημοτικό.

 

  1. Υπεύθυνη Δήλωση Στοιχείων πιστοποιητικού γέννησης ( από τη Δ/νση του Σχολείου): Το Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας δεν απαιτείται η προσκόμιση από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ. (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016.

Για πληροφορίες και την παραλαβή των έντυπων δικαιολογητικών μπορείτε να απευθυνθείτε στη Διεύθυνση του Δημοτικού Σχολείου.

Οι εγγραφές των μαθητών για θα γίνουν από την Τετάρτη 2 Μαϊου μέχρι και την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 θα γίνονται καθημερινά από τις 8.00-9.30 π.μ. Επίσης από τις 13.15- 14.00 μ.μ.

Για οποιαδήποτε απορία καλέστε στο τηλέφωνο του σχολείου: 2373091392.

Από τη Διεύθυνση του Δημ. Σχολ. Ολύνθου

print
Share