Ξεκίνημα συνεργασιών…

Ξεκίνημα  συνεργασιών...
από

Με το Δημ. Σχολ. Ορμύλιας και τον εκπαιδευτικό κ. Παπανικήτα Γιάννη ξεκινήσαμε την συνεργασία για το School Traffic Olynthos Project. Ο συνάδελφος εκδήλωσε το ενδιαφέρον του να συνεργαστούμε στην υλοποίηση κοινών δράσεων και να συνεισφέρει σε παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού.

Σήμερα επισκέφτηκε το Σχολείο μας, ανταλλάξαμε απόψεις, αναλύσαμε την φιλοσοφία του project και του παραδώσαμε υλικό για να μπορέσεις να το υλοποιήσει στην τάξη του.
Ευχαριστούμε τον κ. Παπανικήτα για την συμμετοχή του και ευχόμαστε καλή συνεργασία.
Ο διάλογος και οι συνεργασίες είναι αποδεκτές και βοηθούν στην ολοκληρωμένη κάλυψη του θέματος.
Καλούμε τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να συνεργαστούμε και να συνεισφέρουν στο έργο ας επικοινωνήσουν μαζί μας.

print
Share