Συνεχίζουμε και Ευρωπαϊκά για το 2019-20!!

Συνεχίζουμε και Ευρωπαϊκά για το 2019-20!!


Με ομόφωνη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και την πρόθεση να εμπλακούν και να συνεισφέρουν όλοι οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας,   συμμετέχουμε :

  • Στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «NEMESIS», με σκοπός του έργου την ανάπτυξη ενός νέου εκπαιδευτικού μοντέλου το οποίο θα καλλιεργήσει στους μαθητές δεξιότητες που χρειάζονται για να γίνουν ενεργοί πολίτες.
  • Στο Δίκτυο των 100 Πιλοτικών σχολείων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «KROS» για την Οδική Ασφάλεια. Με σκοπό να αναμορφώσει την εκπαίδευση για την οδική ασφάλεια  σε σχολεία της Ευρώπης, ενισχύοντας το ρόλο των εκπαιδευτικών σε σχετικά θέματα.
  • Στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Οpen Schools For Open Societies – ΟSOS» («Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία»).

Όλα τα παραπάνω πρόγραμμα που έχουν Ευρωπαϊκές διαστάσεις, προσπαθούμε να περάσουμε στους μαθητές μας μια διαφορετική προσέγγιση που θα τους κάνει να ονειρεύονται …

print
Share