Όχι σε μαθητές δύο ταχυτήτων!

Όχι σε μαθητές δύο ταχυτήτων!

 

Ακούγοντας κατ’ επανάληψη για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί στους μαθητές του Σχολείου μας θελήσαμε να ενημερωθούμε για τον εξοπλισμό που διαθέτουν στα σπίτια τους. Να σας ενημερώσουμε ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας έχουν την τεχνογνωσία και μεγάλη εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Πλατφόρμα υλοποίησης έχει εγκατασταθεί από το 2012 αλλά τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα.

Τα παρακάτω στοιχεία τα συλλέξαμε από ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν επώνυμα οι γονείς. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν ηλεκτρονικά και ενημερώθηκαν ΟΛΟΙ οι γονείς για να το συμπληρώσουν με sms που στείλαμε στα κινητά τους.
Λάβαμε απαντήσεις που τα στοιχεία τους αποτελούν το 32% του μαθητικού δυναμικού και πιστεύουμε ότι είναι ένα δείγμα ικανό για να αποτυπωθούν κάποια σημεία που θα βρούμε μπροστά μας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Στην ερώτηση, τι εξοπλισμό διαθέτουν στο σπίτι τους πήραμε τις παρακάτω απαντήσεις:

Μας προβλημάτισε το 21% που δεν διαθέτει Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό! Τι θα γίνει με αυτούς τους μαθητές;

Στην ερώτηση, τι εξοπλισμό διαθέτει ο Σταθερός Υπολογιστής τους πήραμε τις παρακάτω απαντήσεις:

Μόνο το 14%  διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για εξ αποστάσεως εκπαίδευση!!!

Στην ερώτηση, αν διαθέτουν σύνδεση στο internet : πήραμε τις παρακάτω απαντήσεις:

Και εδώ ένα 8% δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο!!

Επίσης  πιστεύουμε ότι ένας αριθμός ερωτηματολογίων δεν συμπληρώθηκε γιατί δεν υπάρχει η υποδομή ή ο ψηφιακός γραμματισμός από τους γονείς!!

Τα παραπάνω στοιχεία είναι από τους μαθητές ενός σχολείου της επαρχίας και θα θέλαμε να αποτελέσουν βάση για προβληματισμό για όλους μας .

Ευχή μας είναι να καταφέρουμε τις δύσκολες αυτές ώρες να ξεπεράσουμε τα προβλήματα υλικοτεχνικής υποδομής και πρώτοι εμείς οι εκπαιδευτικοί θα κάνουμε το καλύτερο για τους μαθητές μας!!

Όχι σε μαθητές δύο ταχυτήτων!!

 

print
Share