Εγγραφές στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2020-2021

Εγγραφές στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2020-2021

Αγαπητοί γονείς,
στην Πρώτη (Α΄) Τάξη γράφονται παιδιά, που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2014.
Για την εγγραφή των παιδιών στην Α΄ τάξη κατά το σχολικό έτος 2020-2021 απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Συμπληρωμένη έντυπη αίτηση εγγραφής (από τη Δ/νση του σχολείου)
Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας ( φωτοτυπία της πρώτης σελίδας και της σελίδας των εμβολίων)
Ατομικό Δελτίο Υγείας (Α.Δ.Υ.Μ.)– (Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ είναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι-από τη Δ/νση του σχολείου)
Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της «Βεβαίωσης Παρακολούθησης», η οποία διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Ν/γείο στο Δημοτικό (15 Ιουνίου 2020), το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα/κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο Δημοτικό.
Υπεύθυνη Δήλωση Στοιχείων πιστοποιητικού γέννησης ( από τη Δ/νση του Σχολείου): Το Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας δεν απαιτείται η προσκόμιση από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ. (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016.

Β. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Οι αλλοδαποί μαθητές προσκομίζουν στο σχολείο τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, καθώς και πιστοποιητικό γέννησης.
Σε περίπτωση που δεν μπορούν να προσκομίσουν πιστοποιητικό γέννησης μπορούν αρχικά να εγγραφούν στο σχολείο με ληξιαρχική πράξη γέννησης και τα λοιπά δικαιολογητικά. Υποχρεούνται, βέβαια, το συντομότερο να προσκομίσουν και το πιστοποιητικό γέννησης.
Διευκρινίζεται ότι τα δικαιολογητικά εγγραφής θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα (από κρατική μεταφραστική υπηρεσία ή προξενική αρχή ή από επίσημο μεταφραστή αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών).

Για πληροφορίες και την παραλαβή των έντυπων δικαιολογητικών μπορείτε να απευθυνθείτε στη Διεύθυνση του Δημοτικού Σχολείου.
Οι εγγραφές των μαθητών θα γίνουν από την Παρασκευή 15 Μαΐου μέχρι και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 και θα γίνονται καθημερινά από τις 9:00 ως 12:00 π.μ.

Παρακαλούμε λόγω Κορωνοϊού να επικοινωνείτε πριν έρθετε στο Σχολείο με το τηλέφωνο: 2373091392 ώστε να μην δημιουργηθεί συνωστισμός.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία

Από τη Διεύθυνση του Δημ. Σχολ. Ολύνθου

print
Share