Εγγραφές στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2021-2022

Εγγραφές στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2021-2022

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,
οι εγγραφές των μαθητών θα γίνουν από την Δευτέρα 1 Μαρτίου μέχρι και την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 και θα γίνονται καθημερινά από τις 9:00 ως 12:00 π.μ.

Παρακαλούμε λόγω Κορωνοϊού oι εγγραφές θα γίνουν  ύστερα από τηλεφωνικό ραντεβού επικοινωνείτε πριν έρθετε στο Σχολείο με το τηλέφωνο: 2373091392 ώστε να μην δημιουργηθεί συνωστισμός.

Στην Πρώτη (Α΄) Τάξη γράφονται παιδιά, που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2015 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2015.
Για την εγγραφή των παιδιών στην Α΄ τάξη κατά το σχολικό έτος 2021-2022 απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Συμπληρωμένη έντυπη αίτηση εγγραφής (από τη Δ/νση του σχολείου)
Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας ( φωτοτυπία της πρώτης σελίδας και της σελίδας των εμβολίων)
Ατομικό Δελτίο Υγείας (Α.Δ.Υ.Μ.)– (Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ είναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι-από τη Δ/νση του σχολείου)
Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.
Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας

Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της «Βεβαίωσης Παρακολούθησης», η οποία διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Ν/γείο στο Δημοτικό (15 Ιουνίου 2021), το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα/κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο Δημοτικό.
Υπεύθυνη Δήλωση Στοιχείων πιστοποιητικού γέννησης ( από τη Δ/νση του Σχολείου): Το Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας δεν απαιτείται η προσκόμιση από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ. (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ

Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους και γίνονται δεκτές όλες ανεξαιρέτως οι αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, χωρίς προϋποθέσεις.

Β. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Οι αλλοδαποί μαθητές προσκομίζουν στο σχολείο τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, καθώς και πιστοποιητικό γέννησης.
Σε περίπτωση που δεν μπορούν να προσκομίσουν πιστοποιητικό γέννησης μπορούν αρχικά να εγγραφούν στο σχολείο με ληξιαρχική πράξη γέννησης και τα λοιπά δικαιολογητικά. Υποχρεούνται, βέβαια, το συντομότερο να προσκομίσουν και το πιστοποιητικό γέννησης.
Διευκρινίζεται ότι τα δικαιολογητικά εγγραφής θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα (από κρατική μεταφραστική υπηρεσία ή προξενική αρχή ή από επίσημο μεταφραστή αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών).

Για πληροφορίες και την παραλαβή των έντυπων δικαιολογητικών μπορείτε να απευθυνθείτε στη Διεύθυνση του Δημοτικού Σχολείου.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία

Από τη Διεύθυνση του Δημ. Σχολ. Ολύνθου

print
Share