“Διαδρομές στην Αρχαία Όλυνθο”

"Διαδρομές στην Αρχαία Όλυνθο"
από

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Δημοτικής Εκπαίδευσης της 1ης και 2ης Εκπαιδευτικών Περιφερειών Χαλκιδικής, σε συνεργασία με τους Διευθυντές των δημοτικών σχολείων: 1ου Πολυγύρου, 4ου Μουδανιών, Ποτίδαιας και Ολύνθου στα πλαίσια του Δικτύου τοπικής ιστορίας «Η Χαλκιδική στο Διάβα του χρόνου» προχώρησαν στην συγγραφή μιας ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής πρότασης -που αποτελείται από τρία βιβλία- με τίτλο:”Διαδρομές στην Αρχαία Όλυνθο” και σκοπό έχουν να βοηθήσουν μαθητές και εκπαιδευτικούς να οργανώσουν μια εκπαιδευτική επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο της Ολύνθου.

Το εκπαιδευτικό αυτό πακέτο αποτελείται από τρία βιβλία:
1. Βιβλίο εκπαιδευτικού
2. Βιβλίο μαθητή
3. Φύλλα εργασιών για το μαθητή

Αναλυτικά:

Το βιβλίο του εκπαιδευτικού,

περιλαμβάνει υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό με δραστηριότητες που ενισχύουν την πολύπλευρη αξιοποίηση του αρχαιολογικού χώρου και υλικού.
Δίνει την δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς:
● να εφοδιαστούν με κατάλληλο διαθεματικό εκπαιδευτικό υλικό
● να αξιοποιήσουν το υλικό τόσο στο σχολείο, όσο και στον αρχαιολογικό χώρο
● να οργανώσουν και να πραγματοποιήσουν μια διαθεματική προσέγγιση του αρχαιολογικού χώρου της Ολύνθου

 

Βιβλίο μαθητή

Ένα εικονογραφημένο παραμύθι με τίτλο «Ο Ολυνθίωνας και η Δάφνη ταξιδεύουν … στο χρόνο» μας ταξιδεύει στο ιστορικό παρελθόν. Δύο παιδιά ο Ολυνθίωνας -ένα αγόρι της αρχαίας πόλης – και η Δάφνη -ένα κορίτσι του 21ου αιώνα- κουβεντιάζουν ….ανακαλύπτουν… και μας δίνουν πληροφορίες για την καθημερινή ζωή στην Αρχαία Όλυνθο.

 

Φύλλα εργασιών για το μαθητή,

Το πακέτο εργασιών απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές και περιέχει έτοιμες ευχάριστες δραστηριότητες για τους μαθητές που στοχεύουν στην κατάλληλη προετοιμασία για την επίσκεψή της τάξης στον Αρχαιολογικό χώρο ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσονται κίνητρα για την προώθηση της μάθησης.
Οι δραστηριότητες σύμφωνα με την σύγχρονη μουσειακή εκπαίδευση αφορούν σε τρία στάδια:
 Δραστηριότητες στην τάξη, πριν την επίσκεψη
 Δραστηριότητες στον αρχαιολογικό χώρο, κατά την επίσκεψη
 Δραστηριότητες στην τάξη, μετά την επίσκεψη

Αισιοδοξούμε ότι το παρόν υλικό θα αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την εκπαιδευτική κοινότητα ώστε η εκπαιδευτική επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Ολύνθου να είναι μια μοναδική εμπειρία για μαθητές και εκπαιδευτικούς συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάδειξη της τοπικής ιστορίας και της Χαλκιδικής γενικότερα.

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Δημοτικής Εκπαίδευσης της 1ης και 2ης Εκπαιδευτικών Περιφερειών Χαλκιδικής, Ευάγγελος Κελεσίδης,  Γεώργιος Μπότσας, σε συνεργασία με τους Διευθυντές των δημοτικών σχολείων: 1ου Πολυγύρου Παρούση Ιφιγένεια,  4ου Μουδανιών Παλαιολόγου Ευδοξία , Ποτίδαιας Αδαμίδου Ραλλία και Ολύνθου Μισαηλίδης Βασίλειος.

 

, ,

,

print
Share