Καταστατικό Σχολικού Συνεταιρισμού

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σχολικού Συνεταιρισμού του Δημοτικού. Σχολείου Ολύνθου

Άρθρο 1ο

Ίδρυση – Επωνυμία

Ιδρύεται σήμερα 7-11-2017 Σχολικός Συνεταιρισμός, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 1566/1985 και τις διατάξεις της Α.Π Φ.3/1085/Γ1/1456/2-12-1997/Υ.Α (Φ.Ε.Κ 1107/15-12-1997), με την επωνυμία «Σχολικός Συνεταιρισμός Δημ. Σχολείου Ολύνθου «Το περιβόλι», με έδρα το Δημ. Σχολείο Ολύνθου.

Έμβλημα του συνεταιρισμού είναι το δέντρο της ελιάς και η σφραγίδα του έχει στρογγυλό σχήμα και φέρει κυκλικά τις λέξεις «Σχολικός Συνεταιρισμός Δημ. Σχολείου Ολύνθου «Το περιβόλι»» και στο μέσον την εικόνα ενός δέντρου ελιάς και έτος ίδρυσης 2017.

 

Την ελιά στο κέντρο της σφραγίδας που αποτελεί και το έμβλημα του Συνεταιρισμού επιλέχθηκε από τους μαθητές ανάμεσα σε πολλές ζωγραφιές και φιλοτέχνισε η μαθήτρια της Ε’ τάξη Μαρία Τσ.

Διαβάστε το όλο το Καταστατικό του Σχολικού Συνεταιρισμού του Δημ. Σχολείου Ολύνθου:

 

 

https://olynthos-school.gr/olynthos_school/wp-content/uploads/2018/02/katastatiko_site.pdf

 

 

 

https://olynthos-school.gr/olynthos_school/wp-content/uploads/2018/02/katastatiko_site.pdf