Δημιουργική γραφή (ΣΤ’ Τάξη)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

«Μια φανταστική ιστορία-παραμύθι»!

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Το σενάριο αφορά στη δημιουργική γραφή σε ομάδες εντάσσεται στη γνωστική περιοχή της Γλώσσας και υποστηρίζεται από το αντίστοιχο σχολικό εγχειρίδιο. Επίσης εμπλέκονται η Αισθητική Αγωγή και η Τ.Π.Ε.

ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Tο εκπαιδευτικό σενάριο μπορεί να αξιοποιηθεί από την τρίτη έως και την έκτη τάξη του Δημοτικού σχολείου. Στηρίζεται σε αρχές και πρότυπα της Γνωστικής Ψυχολογίας στο χώρο της γραφής και αξιοποιεί τις δυνατότητες πού παρέχει η εκπαιδευτική τεχνολογία για τη δημιουργία κατάλληλου υποστηρικτικού μαθησιακού περιβάλλοντος, υπό το πρίσμα της Γνωστικής Ψυχολογίας και της σύγχρονης Διδακτικής Θεωρίας. Η γραπτή έκφραση αντιμετωπίζεται ως μια ενεργητική διαδικασία. Δίνεται μεγαλύτερη έμφαση και προσοχή στις διαδικασίες της γραφής που εκτελεί ο συγγραφέας όταν γράφει, παρά στο περιεχόμενο και στο τελικό προϊόν (Graves, 1994, Ματσαγγούρας, 1997).

 

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το εκπαιδευτικό σενάριο είναι απόλυτα συμβατό με το σχολικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών αφού ο κεντρικός άξονας του εκπαιδευτικού πακέτου αφορά στη δημιουργική γραφή, στη διαμόρφωση στάσεων και συστήματος αξιών με την καλλιέργεια της ευαισθησίας, στην ανάπτυξη της φαντασίας, στην αισθητική καλλιέργεια και στην καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης. Ταυτόχρονα υποστηρίζει τη μαθησιακή διαδικασία μέσα από προβληματισμούς για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Το μάθημα θα  γίνει στη τάξη του σχολείου. Είναι καλό οι μαθητές να χωριστούν σε ομάδες των 3-4 ατόμων, θα χρησιμοποιηθεί ένας Η/Υ, που θα έχει δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο και εγκατεστημένα τα λογισμικά:

‐ λογισμικό γενικής χρήσης (Word) και το

‐το Audacity

Γνωστικά προαπαιτούμενα: προϋπάρχουσες εμπειρίες ώστε να δομήσουν νέες γνώσεις Γνώσεις γύρω από τη χρήση του λογισμικού επεξεργαστή κειμένου (Word).

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο

 •  Παραγωγή λόγου (προφορικού, γραπτού)
 •  Ανάπτυξη εικαστικής έκφρασης μαθητών
 • Καλλιέργεια φιλαναγνωσίας
 • Ανάπτυξη δημιουργικής σκέψης και φαντασίας μαθητών
 • Ψυχαγωγία μαθητών

Ως προς τη χρήση των ΤΠΕ

 •  να αναλύουν και να συνθέτουν πληροφορίες.
 •  να εντοπίζουν και να αξιολογούν τις πληροφορίες που χρειάζονται με τη χρήση διάφορων πηγών πληροφόρησης γλωσσικών και μη.

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία

 •  να προωθούν τη συνεργατική μάθηση και επικοινωνία.
 • να ενθαρρύνονται στο διάλογο και την επιχειρηματολογία.
 •  να καλλιεργούν την ικανότητα λήψης αποφάσεων.
 • να σέβονται τις διαφορετικές απόψεις.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Πέντε (5) διδακτικές ώρες

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Θεωρητική προσέγγιση

Εποικοδομισμός (Piaget)

Κοινωνικοπολιτισμικές

Οι θεωρίες του Vygotsky δίνουν μεγάλη σημασία στη γλώσσα ως παράγοντα για την μάθηση στηριζόμενοι στην ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης

Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να προσαρμόσει την διδασκαλία του με τέτοιο τρόπο οι μαθητές να εκφραστούν, να διερευνήσουν και να αλληλεπιδράσουν με το περιβάλλον με απώτερο στόχο να οικοδομηθεί η γνώση με τον πιο ευχάριστο τρόπο.

Μέθοδοι

 • Ανακαλυπτική
 • Ομαδοσυνεργατική
 • Μέθοδος project

 

ΦΑΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Α΄ φάση – Χωρισμός ομάδων

Ανάθεση ρόλων: Γραμματέας, Αφηγητής, Ζωγράφος

Σύντομη επεξήγηση δομικών στοιχείων μιας ιστορία ή παραμυθιού.

Αποφασίζουν την ιστορία- παραμύθι που θα συνθέσουν.

Συζητούν τον τρόπο σύνθεσης της ιστορίας – παραμυθιού.

Β’ Φάση  – Σύνθεση της ιστορίας

Τα παιδιά φτιάχνουν τη δική τους μυθοπλασία (ανάπτυξη δημιουργικής σκέψης).

Γ΄ Φάση  – Αξιοποίηση της ιστορίας

Εικαστική δραστηριότητες: (συνεικόνες – σελιδοδείκτες – εξώφυλλο της ιστορίας – σκηνές )

Δ΄ Φάση – Ολοκλήρωση

Ηχογράφηση της ιστορίας με το λογισμικό Audacity.

Καταγραφή της ιστορία στο Word.

Δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου.

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ

Είναι δυνατόν να εφαρμοστεί με διάφορες παραλλαγές.

Καλλιεργεί τη δημιουργική γραφή.

Οι μαθητές εργάζονται ομαδοσυνεργατικά.

Κάθε μέρος της ιστορίας μπορεί να γίνει αρχή για τη δημιουργία μιας νέας ιστορίας.

Η ιστοσελίδα δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα π.χ. Ιστορία αναδιήγηση γεγονότων.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 • Προβλήματα σχετικά με την πληκτρολόγηση της ιστορία διότι τα πλήκτρα του  πληκτρολογίου  δεν  είχαν ελληνικά.
 • Χρόνος της εκπαιδευτικής παρέμβασης ξεπέρασε τις αρχικές προβλέψεις
 • Η/Υ μέσο δημιουργικού παιχνιδιού
 • Δάσκαλος «ενορχηστρωτής των δραστηριοτήτων»

 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Συζήτηση μεταξύ των μαθητών και του δασκάλου

Θετικές  εντυπώσεις των μαθητών

Χαρακτηριστικές απαντήσεις στην ερώτηση «γιατί άρεσε η όλη διαδικασία στους μαθητές είναι:

Μ1: «Συνεργαστήκαμε για να φτιάξουμε κάτι όμορφο»

Μ2: « Δεν είχα ξανακάνει και μου φάνηκε ωραίο»

Μ3: «Ήταν διασκεδαστικό και συνεργάστηκα με τους συμμαθητές μου! Επίσης ένας παραπάνω λόγος για να πειραματιστούμε και να γράψουμε με φαντασία αυτή την πανέμορφη ιστορία»

Μ4: «Γιατί ήταν κάτι πρωτότυπο, που δεν το είχα ξανακάνει»

Μ5: «Μου άρεσε γιατί μέσα από όλα αυτά έμαθα τι σημαίνει η λέξη «ομαδικότητα». Και πέρασα πολύ ωραία γράφοντας την ιστορία και κάνοντας την ηχογράφηση»

 

Το σχολείο μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό, αν στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων λαμβάνονταν υπόψη οι ψυχοκοινωνικές ανάγκες των μαθητών.

 Ο σεβασμός όλων των εμπλεκομένων στη μαθησιακή διαδικασία (μαθητών, εκπαιδευτικών), πιθανότατα, θα βοηθήσει στην υλοποίηση των στόχων του σύγχρονου σχολείου.

Η εκπαιδευτική παρέμβαση πέτυχε τους στόχους που είχαν τεθεί. Οι μαθητές ανακάλυψαν τα αφηγηματικά στοιχεία και κατάφεραν να συνθέσουν μια ιστορία ενεργοποιώντας τη φαντασία τους.

Αφήστε μια απάντηση