ΣΤ’ τάξη

Το πρόγραμμα της σύγχρονης εξ αποστάσεως και ο σύνδεσμος της Webex θα γνωστοποιηθεί από κάθε εκπαιδευτικό στους μαθητές του με e-mail.

Ακολουθήστε τον κάθε σύνδεσμο, για να βρείτε την ψηφιακή τάξη του αντίστοιχου μαθήματος:

Γλώσσα

Μαθηματικά

Ιστορία

Φυσική

Αγγλικά

Γερμανικά

Πληροφορική

Αγωγή

Γυμναστική

 

Ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα