Όροι χρήσης

 

Η επίσκεψη και η άντληση πληροφοριών από τον παρόντα δικτυακό τόπο θα πρέπει να πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση της ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρακάτω όρων:

Η χρήση του δικτυακού αυτού τόπου υπόκειται  στις διατάξεις των ελληνικών και των διεθνών νόμων, στις επιταγές του εθιμικού δικαίου, καθώς επίσης και στην υποχρέωση σεβασμού των χρηστών ηθών. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες περιέχονται, διατίθενται στους χρήστες του δικτυακού τόπου για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνο για σκοπούς πληροφόρησης, και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς, ενώ υπάρχει η δυνατότητα να τροποποιούνται ή να αφαιρούνται χωρίς καμία προειδοποίηση. Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί το υλικό που παρέχεται με σκοπό τη μελέτη ή την ανάλυση ή την πραγματοποίηση διδασκαλίας από τον επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα χρησιμοποιηθούν παραπλανητικά,  ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων του υλικού.

Οι πάσης φύσεως πληροφορίες και το υλικό που περιλαμβάνονται σε αυτόν το δικτυακό τόπο παρέχονται στην βάση του «ως έχει» («as is») και «ως διατίθενται» («as available») και χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Δεν επιτρέπεται καμία απολύτως επέμβαση  στο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου. Οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου δεν εγγυώνται για την ορθότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών, οι οποίες εκφράζουν μόνον τις απόψεις των συντακτών τους και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τους. Ο επισκέπτης  τις χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη και οι διαχειριστές του ιστολογίου ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρουν για τυχόν ζημία του επισκέπτη από τη χρήση είτε του δικτυακού τόπου είτε των στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτόν.

Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας δεν ευθύνονται για τυχόν ζημία, η οποία μπορεί να προκληθεί από τη χρήση υπερσυνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται στις δικτυακές σελίδες των συνδέσμων της. Ακόμη δεν ευθυνόμαστε για την πολιτική ασφαλείας άλλων κόμβων ούτε και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους.

Τα άρθρα, τα οποία φιλοξενούνται στο δικτυακό τόπο μας , εκφράζουν την άποψη των δημιουργών τους και όχι κατ’ ανάγκη την άποψη της ομάδας ανάπτυξης του ιστολογίου μας, εκτός και αν κάτι τέτοιο αναφέρεται ρητά στα άρθρα.

Δεν ευθυνόμαστε για τυχόν διακοπή λειτουργίας του δικτυακού μας τόπου καθώς και των παρεχομένων υπηρεσιών. Επίσης δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους εργασίας ή επαγγελματική διακοπή, η οποία οφείλεται στην αδυναμία παροχής σύνδεσης στο δικτυακό αυτό τόπο.

Η δημοσίευση των φωτογραφιών και των βίντεο των μαθητών και μαθητριών στην ιστοσελίδα μας έγινε κατόπιν γραπτής άδειας των γονέων-κηδεμόνων τους και τηρούνται οι Νόμοι: 1) 2472/1997 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και  ο 3471/2006 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίας. Ο ιστοχώρος μας δεν ευθύνεται για τυχόν εμφάνιση προσωπικών δεδομένων, από δημοσιεύσεις επισκεπτών ή μελών.

Όταν αποστέλλετε πληροφορίες προς εμάς οι πληροφορίες που συμπληρώνετε θεωρούνται εμπιστευτικές. Μεταβιβάζονται στον άμεσα ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια, σύμφωνα με το νόμο, αρχή ή αρχές, μόνον στην περίπτωση που η χρήση του δικτυακού τόπου από τον επισκέπτη αντίκειται στους κανόνες χρήσης του και την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικά το τελευταίο μπορεί να κριθεί σκόπιμο, όταν η χρήση του δικτυακού τόπου από κάποιον επισκέπτη παραβαίνει τους κανόνες λειτουργίας του. Στην περίπτωση αυτή όλες οι πληροφορίες του επισκέπτη αυτού, καθώς και η ΙΡ διεύθυνση του, θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας.

Σε περίπτωση κατάθεσης εκπαιδευτικού υλικού στο δικτυακό τόπο ή χρήσης υπηρεσιών συνομιλίας (chat) και επικοινωνίας ( e-mail) θα πρέπει:

  • Τα στοιχεία και το περιεχόμενο της συνομιλίας ή της ανακοίνωσης να μην προσβάλλουν τους δημιουργούς ή άλλους χρήστες του δικτυακού τόπου και του διαδικτύου γενικότερα, καθώς επίσης και να σέβονται  τους νόμους, τα χρηστά ήθη και τα ήθη χρήσης του διαδικτύου.
  • Ο επισκέπτης να έχει καταβάλει επαρκείς προσπάθειες απομάκρυνσης ιών (με χρήση antivirus) ή άλλων στοιχείων, τα οποία μπορεί να βλάψουν το δικτυακό μας τόπο ή άλλους χρήστες του διαδικτύου.
  • Τα στοιχεία να μην έχουν διαφημιστική παρά μόνον ενημερωτική και πληροφοριακή χροιά.
  • Τα στοιχεία να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διάφορες μειονότητες.
  • Τα στοιχεία που παρέχονται να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο δικτυακό τόπο χωρίς καμία νομική απαίτηση από τον επισκέπτη που τα παρέχει ή άλλους εναντίον της ιστοσελίδας μας.

Υπεύθυνοι για την τήρηση των παραπάνω όρων είναι οι προτείνοντες εκπαιδευτικό υλικό και όχι οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου, οι οποίοι ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρουν για τυχόν ζημία του επισκέπτη από την κακή χρήση είτε του δικτυακού τόπου, είτε των στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτόν.

Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας δικαιούνται να διαγράψουν καταχωρίσεις χρηστών, οι οποίοι παραβιάζουν τις κείμενες διατάξεις ή την πνευματική ιδιοκτησία άλλων, στην περίπτωση που θα γίνει αντιληπτό ή θα υπάρξει αποδεδειγμένη καταγγελία, χωρίς ωστόσο να υποχρεούνται να ελέγχουν το σύνολο ή μη του κάθε είδους προτεινομένου υλικού.

Οι διαχειριστές δικαιούνται να αλλάζουν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και τους όρους χρήσης της χωρίς καμία προειδοποίηση.

Με τον παρόντα δικτυακό τόπο φιλοδοξούμε να διαθέσουμε στους μαθητές μας και στην εκπαιδευτική κοινότητα μια πηγή εκπαιδευτικής πληροφορίας, εντελώς δωρεάν όπως και η Παιδεία που όλοι ονειρευόμαστε.

Οι Διαχειριστές του δικτυακού τόπου