ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ «Γνωρίζω τη συγγραφέα Άλκη Ζέη»

Για τη σχ. χρονιά 2012-2013 η Δ΄ τάξη του σχολείου με δασκάλα την κα Νικολαΐδου Βιβή υλοποιεί project φιλαναγνωσίας με θέμα: «Γνωριμία με την συγγραφέα Άλκη Ζέη». Το πρόγραμμα εντάχθηκε στα Πολιτιστικά Προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Π.Ε. Χαλκιδικής και θα διαρκέσει πέντε μήνες.
Συγκεκριμένα η τάξη θα ασχοληθεί με τα βιβλία «Ο Μεγάλος περίπατος του Πέτρου» και «Το Καπλάνι της βιτρίνας» της Άλκης Ζέη.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

Ø  Ανάπτυξη:

o    ικανότητας κατανόησης κειμένου

o   Αφηγηματικής ικανότητας

Ø  Καλλιέργεια φαντασίας, έκφρασης και  δημιουργικότητας

Ø  Εμπλουτισμός λεξιλογίου

Ø  Δημιουργία κλίματος συντροφικότητας και τόνωση του ομαδοσυνεργατικού πνεύματος μέσα στην τάξη

Η προσέγγιση του θέματος θα είναι διεπιστημονική και διαθεματική

Ø  Ανάγνωση βιβλίων της συγγραφέως καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος

Ø  Επίσκεψη στη δημοτική βιβλιοθήκη

Ø  Συμπλήρωση εντύπων –γλωσσάριο λέξεων – σχολιασμός χαρακτήρων

Ø  Δημιουργία εξώφυλλου – δημιουργία νέας ιστορίας με τίτλους βιβλίων και λέξεις των παιδιών

Ø  Ζωγραφική  – θεατρικό παιχνίδι

Ø  Πρόσκληση συγγραφέα

Ø  Συνεργασία με το σύλλογο γονέων κ κηδεμόνων

Ø  Γλώσσα

SELIDODIKTES_SITE

Το πρόγραμμα έχει  σύνδεση με τα προγράμματα σπουδών των παρακάτω  γνωστικών αντικειμένων

o   Επαφή με διαφορετικά είδη λόγου

o   Ερμηνεία κειμένων και νοημάτων

o   Εμπλουτισμός λεξιλογίου

Μελέτη περιβάλλοντος

o   Γεωγραφική περιοχή

o   Πολιτιστικά στοιχειά της περιοχής

Ø  Ιστορία

o   Ιστορικό περιβάλλον

Ø  Αισθητική αγωγή

o   Δημιουργία εξώφυλλου, ζωγραφιών,  σελιδοδεικτών

o    Δραματοποίηση

Η  χρονική εξέλιξη του προγράμματος σας έχει ως εξής:

·         Θα διαβαστούν στα παιδιά γράμματα διαφόρων συγγραφέων για τη Φιλαναγνωσία μέσω των οποίων θα προωθηθεί η αγάπη για την ανάγνωση και το βιβλίο.

·         Επίσκεψη στη δημοτική βιβλιοθήκη και «γνωριμία»  με το συγγραφικό έργο της Άλκης Ζέη. Αναζήτηση  βιογραφικών  στοιχείων  για τη συγγραφέα.

·         Γνωριμία με το συγγραφικό έργο της Άλκης Ζέη

·         Κατασκευή σελιδοδεικτών.

·         Ανάγνωση του λογοτεχνικού βιβλίου «Το καπλάνι της βιτρίνας» από τους μαθητές .

·         Συλλογή πληροφοριών για το νησί της Σάμου καθώς και για το τι ήταν το καπλάνι.

·         Ιστορικά στοιχεία της εποχής.

·         Ανάλυση των χαρακτήρων – ηρώων του βιβλίου,  ζωγραφική αναπαράσταση τους.

·         Δραματοποίηση των αγαπημένων κομματιών του βιβλίου.

·         Δημιουργία δικού μας εξωφύλλου.

·         Γραφή περίληψης

·         Συμπλήρωση έντυπου  βιβλιοπαρουσίασης

·         Ανάγνωση του βιβλίου «Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου» από τους μαθητές.

·         Συλλογή πληροφοριών για την ιστορική περίοδο στην οποία εκτυλίσσεται.

·         Συμπλήρωση έντυπου υλικού για την κατανόηση του νοήματος , των μηνυμάτων του βιβλίου .  Συμπλήρωση έντυπου βιβλιοπαρουσίασης και περίληψης του βιβλίου.

·         Εικονογράφηση των αγαπημένων αποσπασμάτων του βιβλίου και δραματοποίηση τους.

·         Γραπτή έκφραση των συναισθημάτων που προκάλεσε.

·         Δημιουργία μιας νέας ιστορίας με τη χρήση τίτλων βιβλίων της Άλκης Ζέη – δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου .

·         Προβολή οπτικοακουστικού υλικού για τη συγγραφέα καθώς και τηλεοπτικής μεταφοράς του βιβλίου «Το καπλάνι της βιτρίνας».

Για τη σχ. χρονιά 2012-2013 η Δ΄ τάξη του σχολείου με δασκάλα την κα Νικολαΐδου Βιβή υλοποίει project φιλαναγνωσίας με θέμα: «Γνωριμία με την συγγραφέα Άλκη Ζέη». Το πρόγραμμα εντάχθηκε στα Πολιτιστικά Προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Π.Ε. Χαλκιδικής και θα διαρκέσει πέντε μήνες.
Συγκεκριμένα η τάξη θα ασχοληθεί με τα βιβλία «Ο Μεγάλος περίπατος του Πέτρου» και «Το Καπλάνι της βιτρίνας» της Άλκης Ζέη.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

Ø  Ανάπτυξη:

o    ικανότητας κατανόησης κειμένου

o   Αφηγηματικής ικανότητας

Ø  Καλλιέργεια φαντασίας, έκφρασης και  δημιουργικότητας

Ø  Εμπλουτισμός λεξιλογίου

Ø  Δημιουργία κλίματος συντροφικότητας και τόνωση του ομαδοσυνεργατικού πνεύματος μέσα στην τάξη

Η προσέγγιση του θέματος θα είναι διεπιστημονική και διαθεματική

Ø  Ανάγνωση βιβλίων της συγγραφέως καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος

Ø  Επίσκεψη στη δημοτική βιβλιοθήκη

Ø  Συμπλήρωση εντύπων –γλωσσάριο λέξεων – σχολιασμός χαρακτήρων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ø  Δημιουργία εξώφυλλου – δημιουργία νέας ιστορίας με τίτλους βιβλίων και λέξεις των παιδιών

Ø  Ζωγραφική  – θεατρικό παιχνίδι

Ø  Πρόσκληση συγγραφέα

Ø  Συνεργασία με το σύλλογο γονέων κ κηδεμόνων

Ø  Γλώσσα

Το πρόγραμμα έχει  σύνδεση με τα προγράμματα σπουδών των παρακάτω  γνωστικών αντικειμένων

o   Επαφή με διαφορετικά είδη λόγου

o   Ερμηνεία κειμένων και νοημάτων

o   Εμπλουτισμός λεξιλογίου

Μελέτη περιβάλλοντος

o   Γεωγραφική περιοχή

o   Πολιτιστικά στοιχειά της περιοχής

Ø  Ιστορία

o   Ιστορικό περιβάλλον

Ø  Αισθητική αγωγή

o   Δημιουργία εξώφυλλου, ζωγραφιών,  σελιδοδεικτών

o    Δραματοποίηση

Η  χρονική εξέλιξη του προγράμματος σας έχει ως εξής:

·         Θα διαβαστούν στα παιδιά γράμματα διαφόρων συγγραφέων για τη Φιλαναγνωσία μέσω των οποίων θα προωθηθεί η αγάπη για την ανάγνωση και το βιβλίο.

·         Επίσκεψη στη δημοτική βιβλιοθήκη και «γνωριμία»  με το συγγραφικό έργο της Άλκης Ζέη. Αναζήτηση  βιογραφικών  στοιχείων  για τη συγγραφέα.

·         Γνωριμία με το συγγραφικό έργο της Άλκης Ζέη

·         Κατασκευή σελιδοδεικτών.

·         Ανάγνωση του λογοτεχνικού βιβλίου «Το καπλάνι της βιτρίνας» από τους μαθητές .

·         Συλλογή πληροφοριών για το νησί της Σάμου καθώς και για το τι ήταν το καπλάνι.

·         Ιστορικά στοιχεία της εποχής.

·         Ανάλυση των χαρακτήρων – ηρώων του βιβλίου,  ζωγραφική αναπαράσταση τους.

·         Δραματοποίηση των αγαπημένων κομματιών του βιβλίου.

·         Δημιουργία δικού μας εξωφύλλου.

·         Γραφή περίληψης

·         Συμπλήρωση έντυπου  βιβλιοπαρουσίασης

·         Ανάγνωση του βιβλίου «Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου» από τους μαθητές.

·         Συλλογή πληροφοριών για την ιστορική περίοδο στην οποία εκτυλίσσεται.

·         Συμπλήρωση έντυπου υλικού για την κατανόηση του νοήματος , των μηνυμάτων του βιβλίου .  Συμπλήρωση έντυπου βιβλιοπαρουσίασης και περίληψης του βιβλίου.

·         Εικονογράφηση των αγαπημένων αποσπασμάτων του βιβλίου και δραματοποίηση τους.

·         Γραπτή έκφραση των συναισθημάτων που προκάλεσε.

·         Δημιουργία μιας νέας ιστορίας με τη χρήση τίτλων βιβλίων της Άλκης Ζέη – δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου .

·         Προβολή οπτικοακουστικού υλικού για τη συγγραφέα καθώς και τηλεοπτικής μεταφοράς του βιβλίου «Το καπλάνι της βιτρίνας».

Αφήστε μια απάντηση