Ενδοσχολική Επιμόρφωση

ENDOSXOLIKI_SITE1Στο χώρο του δημοτικού σχολείου Ολύνθου ξεκίνησε , από τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου , ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας , την έναρξη των εργασιών τίμησε με την παρουσία του ο Σχολικός Σύμβουλος της 1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Ν. Χαλκιδικής , Γεώργιος Μπότσας που είναι επιστημονικός υπεύθυνος της όλης διαδικασία του προγράμματος.

Η υποστήριξη της επιστημονικής-παιδαγωγικής κατάρτισης και εξέλιξης των εκπαιδευτικών μέσω της ενδοσχολικής επιμόρφωσης έχει στόχο να βελτιώσει το εκπαιδευτικό έργο που παρέχει η σχολική μας μονάδα, με τελικούς αποδέκτες τους μαθητές.

Προγραμματίσαμε και υλοποιούμε ενδοσχολική επιμόρφωση 15 ωρών με θέμα: «Μπλοκάρω στο WordPress».

Για τον προγραμματισμό λάβαμε υπόψηENDOSXOLIKI_SITE

  • Τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών.
  • Την υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου.
  • Την εθελοντική προσφορά- του Σχολικού Συμβούλου κ. Μπότσα Γεώργιου και του Δ/ντή Μισαηλίδη Βασίλη (επιμορφωτή Β’ Επιπέδου) να υλοποιήσουν το πρόγραμμα.

Τα θέματα της επιμόρφωσης είναι :

  • Το Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών και εκπαιδευτικών πόρων ως μέσο έκφρασης, επικοινωνίας και ως κοινωνικός «χώρος». Αξιοπιστία πληροφοριών, copyright και ορθή χρήση πληροφοριών Νetiquette.
  • Αξιοποίηση-αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων, πυλών και υπηρεσιών Web 2.0.
  • Αναζήτηση, επεξεργασία και δημιουργία υλικού, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο Διαδίκτυο.
  • Χρήση Ιστολογίου ως εκπαιδευτικό εργαλείο
  • Δημιουργία ιστοσελίδων και blogs

ΠιστεύουμENDOSXOLIKI_SITE12ε με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευτικοί να έχουν αποκτήσει εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουν στην διδακτική πράξη και όχι μόνο.