Επικοινωνία

Η διεύθυνση του Σχολείου μας είναι:

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Δημοτικό Σχολείο Ολύνθου
Τ.Κ. 63200 Όλυνθος
Νομού Χαλκιδικής
 
Τηλέφωνο:
2373091392
Φαξ:
2373091392
 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
dimolynth at sch.gr (at=@)