Παιχνίδι και μάθηση

Η σχολική αυλή ως πλαίσιο και εργαλείο εκπαίδευσης 
skaki

 

ipedoΟι σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες αναγνωρίζουν το ρόλο του περιβάλλοντος στην αγωγή και το θεωρούν ως ένα από τους παράγοντες της παιδαγωγικής διαδικασίας και εργαλείο στα χέρια του παιδαγωγού.

Σήμερα θεωρείται προφανές ότι το σχολικό περιβάλλον και η παιδαγωγική διαδικασία πρέπει να υπακούουν σε κοινές αρχές. Ενώ λοιπόν για την επιτυχή εξέλιξη της παιδαγωγικής διαδικασίας οι διάφορες παιδαγωγικές μέθοδοι συνοδεύονται από παρατηρήσεις για τον τρόπο οργάνωσης του σχολικού χώρου, οι παρατηρήσεις αυτές περιορίζονται κύρια στον εσωτερικό σχολικό χώρο.

O ρόλος της αυλής του σχολείου στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας έχει υποτιμηθεί και αναμφίβολα το στερεότυπο της ασφαλτοστρωμένης αυλής που χαρακτηρίζει το σύνολο των σkioskiχολείων, δεν αποτελεί παρά μια υπεραπλουστευμένη οργάνωση χώρου που ανταποκρίνεται και εξυπηρετεί το δασκαλοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας που περιορίζει τη μάθηση στη σχολική αίθουσα.

Με τη κατάλληλη οργάνωση και τον εξοπλισμό της η σχολική αυλή μπορεί να στηρίξει τις διαδικασίες μάθησης μέσα από την εξυπηρέτηση κατάλληλα σχεδιασμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια διαθεματικής προσέγγισης της διδασκαλίας και μάθησης. Μπορεί να ενισχύσει την ενεργητική αλληλεπίδραση του παιδιού με το περιβάλλον της φύσης, να υποκινήσει και να στηρίξει διάφορες μορφές παιχνιδιού και τύπους συμπεριφοράς πάνω στα οποία η εκπαίδευση προγραμματίζει το έργο της με στόχο τη συνολική pagkakiaανάπτυξη του παιδιού.

Μπορεί να αποτελέσει δυναμικό περιβάλλον για

  • κοινωνική ανάπτυξη
  • αισθητική αγωγή
  • δημιουργία δημοκρατικών παιδαγωγικών σχέσεων
  • καλλιέργεια αγάπης για τη φύση
  • ανάπτυξη περιβαλλοντικού ήθους
  • Να αξιοποιηθεί σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες από διάφορες γνωστικές περιοχές (μαθηματικά, φυσικές επιστήμες, γλώσσα κ.ά)

Η δημιουργία μιας «ζωντανής» και «ανοιχτής» αυλής στο σχολείο με σχεδιαστική κατεύθυνση την pagkoiπαιδαγωγική αξιοποίηση, την εξωστρέφεια, τον ανοιχτό και ενιαίο χώρο, την ευελιξία, την προσαρμοστικότητα, τη στήριξη της διερευνητικής μάθησης και της κριτικής σκέψης συνδέεται απόλυτα με τα καινοτόμα προγράμματα που υλοποιεί συστηματικά το σχολείο. Στην κατεύθυνση αυτή έχει διαμορφωθεί τέτοια πολιτική σχετικά με τις υπηρεσίες της, ώστε να καθορίζονται οι στόχοι, οι προτεραιότητες και παράλληλα να διατηρείται η ισορροπία ανάμεσα στις υπηρεσίες της και το αναλυτικό και το ωkoytsoρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου.

Με την ευθύνη που αναλογεί στον καθένα (εκπαιδευτικοί, γονείς, τοπική αυτοδιοίκηση), αναγνωρίζοντας αυτές τις ανάγκες προχωρήσαμε ως τώρα στην αναδιοργάνωση και τη σύγχρονη αξιοποίηση της αυλής και καταφέραμε :

  • να ενισχύσουμε το πράσινο (φυτά και δέντρα) και να καλλιεργήσουμε την αγάπη για τη φύση και το περιβάλλονtriliza
  • να διακοσμήσουμε την αυλή πρωτότυπα με επιδαπέδια παιχνίδια π.χ. σκάκι κ. ά.
  • να τοποθετήσουμε σύγχρονα και ασφαλή αθλητικά όργανα και παιχνίδια.
  • να κατασκευάσουμε προσεγμένους χώρους ξεκούρασης και συζήτησης με παγκάκια, τραπέζια και πέργκολες.

 

koutso1