Βιβλία:

Βιβλία για παιδιά με πρόβλημα όρασης (Οι ενότητες των μαθημάτων είναι σε επεξεργάσιμη μορφή (Word) και σε συμπιεσμένη μορφή . Για να μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας κάποια ενότητα επιλέξτε το αντίστοιχο εικονίδιο)

- Αγγλικά (Γ Δημοτικού) - Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων (Γ Δημοτικού)
- Γλώσσα (Γ Δημοτικού) - Εικαστικά (Γ και Δ Δημοτικού)
- Θρησκευτικά (Γ Δημοτικού) - Ιστορία (Γ Δημοτικού)
- Μαθηματικά (Γ Δημοτικού) - Μελέτη Περιβάλλοντος (Γ Δημοτικού)
- Μουσική (Γ και Δ Δημοτικού) - Φυσική Αγωγή (Γ και Δ Δημοτικού)

 

Λογισμικά για την Γ’ Τάξη

Για να τρέξουν τα παρακάτω λογισμικά θα πρέπει να έχετε ενημερωμένα τα ακόλουθα: flash player, shockwave player, java.

ΓΛΩΣΣΑ Γ’ – Δ’ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ’ – Δ’
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ’ – Δ’ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ’ – Δ’

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Α’ – ΣΤ’

ΜΟΥΣΙΚΗ Α’ – ΣΤ’

Αφήστε μια απάντηση