ΣΤ’ Δημοτικού

Η ΣΤ’ τάξη

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Μαθημάτων ΣΤ’  τάξης

 • All Filter
 • ΓΛΩΣΣΑ
 • ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
 • ΑΓΩΓΗ
 • ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
 • ΔΑΛΕΙΜΜΑ
 • ΑΓΓΛΙΚΑ
 • ΙΣΤΟΡΙΑ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 • ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
 • ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
 • ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
 • ΦΥΣΙΚΑ
 • ΓΑΛΛΙΚΑ
 • Τ.Π.Ε.
 • ΜΟΥΣΙΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

08:15
ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

09:00
ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΑ

09:40
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

10:00
ΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

10:45
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

11:30
ΔΑΛΕΙΜΜΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

11:45
ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ Τ.Π.Ε.

12:25
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12:35
ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΗ

 • ΔΕΥΤΕΡΑ

 • 08:15
 • ΓΛΩΣΣΑ

 • ΓΛΩΣΣΑ

 • ΓΛΩΣΣΑ

 • ΓΛΩΣΣΑ

 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 • ΤΡΙΤΗ

 • 09:00
 • ΓΛΩΣΣΑ

 • ΓΛΩΣΣΑ

 • ΓΛΩΣΣΑ

 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 • ΦΥΣΙΚΑ

 • ΤΕΤΑΡΤΗ

 • 09:40
 • ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 • ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 • ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 • ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 • ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 • ΠΕΜΠΤΗ

 • 10:00
 • ΑΓΩΓΗ

 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 • ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

 • ΦΥΣΙΚΑ

 • ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 • 10:45
 • ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

 • ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 • ΦΥΣΙΚΑ

 • ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

 • 11:30
 • ΔΑΛΕΙΜΜΑ

 • ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 • ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 • ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 • ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 • 11:45
 • ΑΓΓΛΙΚΑ

 • ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

 • ΙΣΤΟΡΙΑ

 • ΓΑΛΛΙΚΑ

 • Τ.Π.Ε.

 • 12:25
 • ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 • ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 • ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 • ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 • ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 • 12:35
 • ΙΣΤΟΡΙΑ

 • ΑΓΓΛΙΚΑ

 • ΑΓΓΛΙΚΑ

 • ΓΑΛΛΙΚΑ

 • ΜΟΥΣΙΚΗ

 

Βιβλία:

Βιβλία για παιδιά με πρόβλημα όρασης (Οι ενότητες των μαθημάτων είναι σε επεξεργάσιμη μορφή (Word) και σε συμπιεσμένη μορφή . Για να μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας κάποια ενότητα επιλέξτε το αντίστοιχο εικονίδιο)

- Αγγλικά (ΣΤ Δημοτικού) - Αισθητική Αγωγή – Μουσική (ΣΤ Δημοτικού)
- Αισθητική Αγωγή: Εικαστικά (Ε και ΣΤ Δημοτικού) - Αισθητική Αγωγή: Θεατρική Αγωγή (Ε και ΣΤ Δημοτικού)
- Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων (ΣΤ Δημοτικού) - Γαλλικά (ΣΤ Δημοτικού)
- Γερμανικά (ΣΤ Δημοτικού) - Γεωγραφία (ΣΤ Δημοτικού)
- Γλώσσα (ΣΤ Δημοτικού) - Θρησκευτικά (ΣΤ Δημοτικού)
- Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή (ΣΤ Δημοτικού) - Φυσικά (ΣΤ Δημοτικού)
- Μαθηματικά (ΣΤ Δημοτικού) -
Φυσική Αγωγή (Ε και ΣΤ Δημοτικού)
     

Λογισμικά για την ΣΤ’ Τάξη:

Για να τρέξουν τα παρακάτω λογισμικά θα πρέπει να έχετε ενημερωμένα τα ακόλουθα: flash player, shockwave player, java.

ΓΛΩΣΣΑ Ε’ – ΣΤ’

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε’ ΣΤ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ε’- ΣΤ’

ΑΓΩΓΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Ε’ – ΣΤ’

ΜΟΥΣΙΚΗ Α’- ΣΤ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Α’ – ΣΤ’

ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤ’

Εκπαιδευτικό Υλικό

Βοήθημα για την  Έκθεσης (κάνε κλικ στην εικόνα)

st

Αφήστε μια απάντηση