Προσομοίωση Κατοικίας

Μια καταπληκτική προσομοίωση για το πώς ήταν οι κατοικίες στην Αρχαία Όλυνθο μπορείτε να παρακολουθήσετε στο παρακάτω video.

Η αναπαράσταση είναι εντυπωσιακή και μπορούμε να παρατηρήσουμε τα στάδια ανέγερσης καθώς επίσης και την εσωτερική διαρρύθμιση. Ακόμη να πληροφορηθούμε για τον εσωτερικό διάκοσμο και τα αντικείμενα καθημερινής χρήσης.


(Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Τσακράκη για το υλικό που μας παραχώρησε)