Κατηγορία: Χουχουνάκι


"Ολύνθιος" το Χουχουνάκι μας

Το Χουχουνάκι μας Πρόγραμμα συνεργασίας για μαθητές δημοτικών σχολείων. Σκοπός του προγράμματος είναι να γνωρίσουν τα παιδιά έναν άλλο τόπο και τις συνήθειές του μέσα από περιγραφές των ομηλίκων τους. Ταυτόχρονα γνωρίζουν καλύτερα και το δικό τους τόπο για να μπορέσουν να......

Read more