Ασχολίες και σχόλια στου κήπου τα παρτέρια

Ασχολίες και σχόλια στου κήπου τα παρτέρια

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα των μαθητών της Δ’ τάξης με θέμα: «Ασχολίες και σχόλια στου κήπου τα παρτέρια»  το οποίο κράτησε 4 μήνες.

Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018 η έναρξη, με το φύτεμα των μαρουλιών στον λαχανόκηπο.

Ακολούθησαν επισκέψεις στον λαχανόκηπο, όπου  οι μαθητές συζητούσαν και κατέγραφαν στο ημερολόγιο τους  τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την ανάπτυξη και την πρόοδο των φυτών.

Πέμπτη 21-02-2019 επισκεφτήκαμε τα παρτέρια και πρώτος ο Πρόεδρος έκανε την αρχή να τα κόψουμε και να τα μοιράσουμε στους μαθητές. Η παραγωγή των μαρουλιών  μας

Οι στόχοι που είχαμε βάλει από την αρχή:

 • να αποκτήσουν στοιχειώδεις γνώσεις για τη δομή και τη διαμόρφωση ενός σχολικού κήπου
 • να καλλιεργήσουν τα δικά τους φυτά σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους και σε παρτέρια του κήπου
 • να παρατηρήσουν και να περιγράψουν την ανάπτυξη των φυτών τους
 • να φυτέψουν και να καλλιεργήσουν φυτά
 • να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα της βιολογικής λίπανσης
 • να γράψουν κείμενα με τις εμπειρίες τους και τις εντυπώσεις τους από το σχολικό κήπο
 • να ασκηθούν στην παρατήρηση καταγραφή και οργάνωση στοιχείων
 • να ανακαλύψουν τα στάδια ανάπτυξης και το βιολογικό κύκλο των φυτών μέσω της εμπειρίας
 • να εξηγούν τις συνθήκες ανάπτυξης των φυτών
 • να αναπτύξουν δεξιότητες παρατήρησης, καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων, σχεδιασμού δράσεων, ομαδικής εργασίας
 • να αναπτύξουν σεβασμό για το χώρο του σχολείου, υπευθυνότητα για τη διαμόρφωση και τη φύλαξή του

Από τον απολογισμό που κάναμε πιστεύουμε ότι οι εμπειρίες που αποκόμισαν οι μαθητές βιωματικά βοήθησαν στην επίτευξη των στόχων.

Πλύναμε και δοκιμάσαμε την παραγωγή μας και ενθουσιασμένοι οι μαθητές πήραν τον δρόμο για το σπίτι όπου θα μετέφεραν τα καλούδια μας.

Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο της Κοινότητας Ολύνθου  και τον Σ.Γ.Κ. του Δημοτικού Σχολείου για την συμπαράσταση των δράσεων μας.

Καλή συνέχεια …

print
Share