Ποιοι/ες θα πάρουν Tablet

Ποιοι/ες θα πάρουν Tablet

Η διανομή του εξοπλισμού θα γίνει στους μαθητές/τριες με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

Οι οδηγίες για την παράδοση και παραλαβή ηλεκτρονικού εξοπλισμό πληροφορικής (tablet, Η/Υ, laptop) προβλέπονται στην ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/τ Α’/20.03.2020)

Σύμφωνα με αυτές:
 Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας συγκροτεί τριμελή επιτροπή παραλαβής, η οποία καταγράφεται στο Βιβλίο Πράξεων του Διευθυντή του σχολείου και παραλαμβάνει τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό συντάσσοντας πρωτόκολλο παραλαβής.

Ο Διευθυντής μετά από συνεννόηση με τον Σύλλογο των Διδασκόντων, αποφαίνεται σε ποιον, κατά προτεραιότητα μαθητή/τρια ή εκπαιδευτικό της σχολικής μονάδας,  λαμβάνοντας υπόψη και την τυχόν επιθυμία του εκάστοτε δωρητή, δύναται να διατεθεί κάθε ηλεκτρονική συσκευή για προσωρινή χρήση.
Η απόφαση θα λαμβάνεται με βάση κοινωνικά και άλλα κριτήρια, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ιδίως:
το χαμηλό εισόδημα,
η ανεργία γονέων/κηδεμόνων,
η ιδιότητα μέλους μονογονεϊκής, πολύτεκνης, τρίτεκνης ή ορφανικής οικογένειας,
οι ειδικές δυσκολίες μάθησης ή οι εξαιρετικές επιδόσεις μαθητή/τριας.

Κατά την παράδοση της ηλεκτρονικής συσκευής από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ο παραλήπτης (γονέας/κηδεμόνας ή εκπαιδευτικός) υπογράφει:
υπεύθυνη Δήλωση, στην οποίαν αναφέρει ρητά ότι παρέλαβε τη συγκεκριμένη συσκευή,
αναλαμβάνει την υποχρέωση επιστροφής της στη σχολική μονάδα, όταν εκλείψουν οι λόγοι, για τους οποίους του παραχωρήθηκε η χρήση της ή οποτεδήποτε του ζητηθεί από τη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας και
είναι υπόχρεος αποζημίωσης στο Ελληνικό Δημόσιο ή αντικατάστασης της ηλεκτρονικής συσκευής σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή βλάβης, η οποία υπερβαίνει την αναμενόμενη από τη συνήθη χρήση της και δεν οφείλεται σε ελάττωμα της συσκευής, καθώς και σε περίπτωση που απλώς αρνηθεί την επιστροφή της στη σχολική μονάδα, από την οποία την παρέλαβε.

Παρακαλούμε τους γονείς – κηδεμόνες που θα αιτηθούν τον δανεισμό των ηλεκτρονικών συσκευών (Tablet) να προσκομίσουν στο Σχολείο τα παρακάτω:

  • Αίτηση (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)
  • Εκκαθαριστικό Εφορίας ΚΛΙΚ ΕΔΩ (πληκτρολογούμε τους κωδικούς που χρησιμοποιούμε για τις εφαρμογές του taxis (Όνομα χρήστη και Κωδικό πρόσβασης) και κάνουμε είσοδο)
  • Κάρτα Ανεργίας
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάσταση ΚΛΙΚ ΕΔΩ (Εκδώσετε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet)

Παρακαλούμε να προσκομίσετε τα παραπάνω δικαιολογητικά το συντομότερο  στο Σχολείο ώρες 10:00 με 13:00.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2373091392
Ευχαριστούμε για την συνεργασία.

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Βασίλης Μισαηλίδης

print
Share