Δικαιολογητικά εγγραφής στην α΄δημοτικού

Δικαιολογητικά εγγραφής στην α΄δημοτικού

Αγαπητοί γονείς,
για την εγγραφή των παιδιών στην Α΄ τάξη κατά το σχολικό έτος 2017-2018 απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Συμπληρωμένη έντυπη αίτηση εγγραφής (από τη Δ/νση του σχολείου)

2. Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας ( φωτοτυπία της πρώτης σελίδας και της σελίδας των εμβολίων)

3. Ατομικό Δελτίο Υγείας (Α.Δ.Υ.Μ.)– (Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ είναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή σε ειδικές περιπτώσεις,παθολόγοι-από τη Δ/νση του σχολείου)

Με την ευκαιρία, επισημαίνουμε στους γονείς ότι, κατά το επόμενο σχολικό έτος, 2017-18, έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν, συμπληρωμένο, το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.):

  • Οι μαθητές που θα φοιτήσουν στη Δ΄ τάξη του Δημοτικού και
  • Οι μαθητές που πρόκειται να φοιτήσουν στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου, οι οποίοι θα πρέπει να προμηθευτούν το έντυπο Α.Δ.Υ.Μ. από το Δημοτικό Σχολείο, κατά την αποφοίτησή τους.

4. Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της «Βεβαίωσης Παρακολούθησης», η οποία διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Ν/γείο στο Δημοτικό (15 Ιουνίου 2017), το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα/κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο Δημοτικό.

5. Αίτηση – Δήλωση γονέα για το Ολοήμερο Σχολείο (αν το παιδί παρακολουθήσει το πρόγραμμα του Ολοημέρου – από τη Δ/νση του σχολείου)

6. Υπεύθυνη Δήλωση που περιλαμβάνει( από τη Δ/νση του Σχολείου): Κατάσταση τηλεφώνων που αφορούν τον/τη μαθητή/τρια Υπεύθυνη δήλωση για το ποιος θα παραλαμβάνει το παιδί με τη λήξη των μαθημάτων Δήλωση γονικής συγκατάθεσης για ανάρτηση φωτογραφιών ή βίντεο στη σχολική ιστοσελίδα.

Για πληροφορίες και την παραλαβή των έντυπων δικαιολογητικών μπορείτε να απευθυνθείτε στη Διεύθυνση του Δημοτικού Σχολείου.

Οι εγγραφές θα γίνονται από 2 έως 19 Mαΐου 2017, τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Σχολείου, στη Διεύθυνση του Δημοτικού Σχολείο
(τηλ. 2373091392)

Από τη Διεύθυνση του Δημ. Σχολ. Ολύνθου

print
Share