Προκήρυξη καθαρίστριας για το Σχολείο μας

Προκήρυξη καθαρίστριας για το Σχολείο μας

Η παρακάτω προκήρυξη αφορά και το Σχολείο μας για την πρόσληψη καθαρίστριας για τα δύο επόμενα σχολικά έτη: 2018-2019 και 2019-2020.

Προκήρυξη θέσεων για την πρόσληψη είκοσι (20) καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου, για την καθαριότητα των κτηρίων των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πολυγύρου, κατά τα Σχολικά Έτη 2018-19 και 2019-2020.

Η προκήρυξη:

 

 

print
Share